In deze digitale omgeving van de programmarekening kijken we terug op het in 2023 door de gemeente Almere gevoerde beleid. Dit doen we via het 'jaarverslag' en de 'jaarrekening'. In het jaarverslag verantwoorden we op het beleid. In de jaarrekening op de financiën. Ook vindt u hier de 'totaalrekening', die een gedetailleerd inzicht in de cijfers geeft. Deze drie onderdelen worden voorafgegaan door een inleiding.

Baten Gerealiseerd

€ 1.301

Een afwijking van € 109 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd

€ 1.301

Een afwijking van € 109 ten opzichte van de begroting

miljoen

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 06/27/2024 17:13:56 met de export van 06/27/2024 17:01:56